Enterprise Server

เราเลือกใช้งานเซิร์ฟเวอร์ที่มีคุณภาพสูงเพื่อให้บริการลูกค้าได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด

Game Server

รับทำระบบเซิร์ฟเวอร์เกมส์ต่างๆมากมาย อาทิ ARK GTA Minecraft

Teamspeak 3 Server

บริการด้านการสื่อสาร ครบทุกการสนทนา ไม่พลาดการติดต่อใดๆ รับเปิดเซิร์ฟเวอร์ ต่างๆ

โปรโมชั่นช่วง Summer สเป็คแรง ราคาถูกปี 2019 New

บริการรับแลก wallet เข้าธนาคาร อัตราค่าบริการต่อรอบ 20 บาท

บริการเซิร์ฟเวอร์ VPS & DDC ราคาถูกพร้อมไฟล์วอลกันยิงแน่นๆ ดูแล 24 ชั่วโมง

บริการ Teamspeak3 ราคาเริ่มต้น 50 บาท พร้อมระบบจัดการเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวได้ผ่านหน้าเว็บ พร้อมกันยิงโหดๆ

บริการเชิร์ฟเวอร์เกมต่างๆมากมาย GTAV PB V.3 ARK Minecraft

บริการรับทำ Project จบนักศึกษาระดับปริญญา ปริญญาโท สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวะคอมพิวเตอร์ และ IT

คอร์สเรียนต่างๆ มากมาย ให้เลือกเรียนในราคาที่เหมาะสม ทีมงานการันตีว่าผู้เรียนจะนำไปใช้งานและต่อยอดได้ในอนาคตแน่นอน

กรุณาอ่านข้อตกลงการใช้งานให้ดีและทำตามโดยเคร่งครัด

กฎการใช้งาน Rules
 • การกระทำใดๆ ที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ ทั้งในรูปแบบของอีเมลหรือเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ ให้ถือเป็นการกระทำที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียวผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น ห้ามเด็ดขาด
 • ห้ามเว็บไซต์เพื่อการบริการเว็บประเภท Bittorrent Tracker หรือเว็บไซต์ที่ให้บริการ Peer to Peer ทุกประเภท ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการและไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ห้ามเด็ดขาด
 • เว็บไซต์ที่ที่สร้างขึ้นเพื่อเจาะ ทำรายระบบผู้อื่น, การดักจับข้อมูลที่เครือข่าย (Sniffing) การใช้งานโปรแกรม irc, eggdrop, backdoor shell, Proxy/VPN, Proxy, Bittorrent Client, Bittorrent, Tracker, Torrentflux และอื่นๆ เพื่อการใดๆ ก็ตาม ผู้ให้บริการจะระงับการให้บริการทันทีที่ตรวจสอบพบ โดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า รวมทั้งจะให้ความร่วมมือกับฝ่ายกฎหมายของบ้านเมืองในการตรวจสอบข้อมูล จากเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ ตลอดจนดำเนินการทางกฎหมายทุกอย่างที่เกี่ยวข้องจนถึงที่สุด ห้ามเด็ดขาด
 • ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์การรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหายไม่ว่าจะเป็นบุคคล ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ ที่ส่งผลให้ข้อมูลนั้นสูญหายไม่ว่ากรณีใดใดหรือเนื่องจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ ถึงแม้ว่าเราจะมีนโยบายบริการสำรองข้อมูลอยู่เป็นประจำ แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลนั้นจะมีความถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่อุปกรณ์เกิดความผิดพลาด หรือจากเหตุสุดวิสัยอื่นใด ดังนั้นคุณจึงควรมีข้อมูลสำรองไว้อย่างน้อยจำนวน 1 ชุดเสมอ ผู้ให้บริการ อาจจะมีการพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้แก่ ผู้ใช้บริการ เป็นรายๆ ไปแล้วแต่กรณี ห้ามเด็ดขาด
 • ผู้ใช้บริการสัญญาว่าจะใช้บริการ ในลักษณะมีความประพฤติดี (Net Etiquette) ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอาทิเช่น ไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น กล่าวคือไม่อ่านข้อความส่วนตัวของผู้อื่น ไม่ว่าข้อความนั้นจะใช้ระบบความปลอดภัยของแฟ้มข้อมูลป้องกันไว้หรือไม่ก็ตามไม่เผยแพร่ข้อความ Private Mail ที่ผู้อื่นส่งมากระจายออกไปในวงกว้างโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ ห้ามเด็ดขาด
 • ห้ามผู้ใช้บริการบุกรุกระบบคอมพิวเตอร์อื่นๆ ทั้งในเครือข่ายผู้ให้บริการ และเครือข่ายอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศที่ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปใช้งานในทางกลับกันผู้ใช้บริการสัญญาว่าจะรักษาความลับของ Password ของตนเองเป็นอย่างดีไม่ปล่อยปละละเลยให้บุคคลภายนอกบุกรุกเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองและปล่อยให้เครือข่ายภายในองค์กรของตนเองอยู่ในสภาพไม่มั่นคงปลอดภัยจากผู้บุกรุกทางอินเตอร์เน็ต ห้ามเด็ดขาด
 • องค์ประกอบต่างๆ ในบริการที่ผู้ให้บริการให้กับผู้ใช้บริการ ให้ยึดถือตามมาตรฐานของผู้ให้บริการเท่านั้น ผู้ให้บริการจะไม่แก้ไขปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการรายใดรายหนึ่ง ห้ามเด็ดขาด
 • ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะเข้าตรวจสอบระบบ หากมีปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบที่อาจจะเป็นผลกระทบกับความปลอดภัยของระบบของผู้ให้บริการหรือลูกค้ารายอื่น โดยผู้ใช้บริการต้องมอบ Root Password ให้ทันทีที่ผู้ให้บริการขอตรวจสอบ ห้ามเด็ดขาด
 • กรณีที่ผู้ใช้บริการผิดนัดไม่ชำระค่าธรรมเนียมหรือบริการใด ๆ ตามกำหนด ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะระงับการให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ห้ามเด็ดขาด
 • ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการให้บริการหรือเปลี่ยนแปลง อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่าง ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ห้ามเด็ดขาด
 • ไฟล์ใดๆ ที่ผู้ใช้บริการใช้งานอยู่บน Server เช่น Website Files, Email Files, Database Files เป็นต้น หากมีการติดไวรัสเกิดขึ้นจะถูกลบออกจากระบบโดยอัตโนมัติ โดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ห้ามเด็ดขาด
 • กรุณาและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด สำคัญ